Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1974, quý khách nhập vào *1974
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1974, nhập vào 090*1974

Sim Năm Sinh 1980

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0794.90.1980 525.000 47 Mua ngay
2 Vinaphone 0833.75.1980 608.500 44 Mua ngay
3 Vinaphone 0832.03.1980 608.500 34 Mua ngay
4 Vinaphone 0832.24.1980 608.500 37 Mua ngay
5 Vinaphone 0832.50.1980 608.500 36 Mua ngay
6 Vinaphone 0832.70.1980 608.500 38 Mua ngay
7 Vinaphone 0832.76.1980 608.500 44 Mua ngay
8 Vinaphone 0833.24.1980 608.500 38 Mua ngay
9 Vinaphone 0833.71.1980 608.500 40 Mua ngay
10 Vinaphone 0833.73.1980 608.500 42 Mua ngay
11 Vinaphone 0833.77.1980 608.500 46 Mua ngay
12 Vinaphone 0833.82.1980 608.500 42 Mua ngay
13 Vinaphone 0833.97.1980 608.500 48 Mua ngay
14 Vinaphone 0834.31.1980 608.500 37 Mua ngay
15 Vinaphone 0834.61.1980 608.500 40 Mua ngay
16 Vinaphone 0834.71.1980 608.500 41 Mua ngay
17 Vinaphone 0835.13.1980 608.500 38 Mua ngay
18 Vinaphone 0835.14.1980 608.500 39 Mua ngay
19 Vinaphone 0835.30.1980 608.500 37 Mua ngay
20 Vinaphone 0835.70.1980 608.500 41 Mua ngay
21 Vinaphone 0835.84.1980 608.500 46 Mua ngay
22 Vinaphone 0835.87.1980 608.500 49 Mua ngay
23 Vinaphone 0835.93.1980 608.500 46 Mua ngay
24 Vinaphone 0835.98.1980 608.500 51 Mua ngay
25 Vinaphone 0836.14.1980 608.500 40 Mua ngay
26 Vinaphone 0836.40.1980 608.500 39 Mua ngay
27 Vinaphone 0836.41.1980 608.500 40 Mua ngay
28 Vinaphone 0837.24.1980 608.500 42 Mua ngay
29 Vinaphone 0837.29.1980 608.500 47 Mua ngay
30 Vinaphone 0837.35.1980 608.500 44 Mua ngay
31 Vinaphone 0837.48.1980 608.500 48 Mua ngay
32 Vinaphone 0837.49.1980 608.500 49 Mua ngay
33 Vinaphone 0837.50.1980 608.500 41 Mua ngay
34 Vinaphone 0837.56.1980 608.500 47 Mua ngay
35 Vinaphone 0837.61.1980 608.500 43 Mua ngay
36 Vinaphone 0837.64.1980 608.500 46 Mua ngay
37 Vinaphone 0837.70.1980 608.500 43 Mua ngay
38 Vinaphone 0838.40.1980 608.500 41 Mua ngay
39 Vinaphone 0838.64.1980 608.500 47 Mua ngay
40 Vinaphone 0836.23.1980 608.500 40 Mua ngay
41 Vinaphone 0832.40.1980 608.500 35 Mua ngay
42 Vinaphone 0836.43.1980 608.500 42 Mua ngay
43 Vinaphone 0833.49.1980 608.500 45 Mua ngay
44 Vinaphone 0835.44.1980 608.500 42 Mua ngay
45 Vinaphone 0838.43.1980 608.500 44 Mua ngay
46 Vinaphone 0838.45.1980 608.500 46 Mua ngay
47 Vinaphone 0838.49.1980 608.500 50 Mua ngay
48 Vinaphone 0837.27.1980 608.500 45 Mua ngay
49 Vinaphone 0837.34.1980 608.500 43 Mua ngay
50 Vinaphone 0837.36.1980 608.500 45 Mua ngay
DMCA.com Protection Status