Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1974, quý khách nhập vào *1974
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1974, nhập vào 090*1974

Sim Năm Sinh 1980

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 08.18.01.1980 5.000.000 36 Mua ngay
2 Vinaphone 0829.14.1980 1.830.000 42 Mua ngay
3 Vinaphone 0817.19.1980 1.830.000 44 Mua ngay
4 Vinaphone 0837.91.1980 1.830.000 46 Mua ngay
5 Vinaphone 0949.43.1980 2.600.000 47 Mua ngay
6 Vinaphone 0947.83.1980 2.280.000 49 Mua ngay
7 Vinaphone 0853.41.1980 1.830.000 39 Mua ngay
8 Vinaphone 0855.51.1980 1.830.000 42 Mua ngay
9 Vinaphone 0829.63.1980 1.830.000 46 Mua ngay
10 Vinaphone 0856.29.1980 1.830.000 48 Mua ngay
11 Vinaphone 0813.34.1980 1.830.000 37 Mua ngay
12 Vinaphone 0918.20.1980 2.800.000 38 Mua ngay
13 Vinaphone 081.737.1980 1.100.000 44 Mua ngay
14 Vinaphone 0823.92.1980 1.100.000 42 Mua ngay
15 Vinaphone 0916.21.1980 3.120.000 37 Mua ngay
16 Vinaphone 0822.45.1980 980.000 39 Mua ngay
17 Vinaphone 0833.68.1980 4.480.000 46 Mua ngay
18 Vinaphone 083.888.1980 5.430.000 53 Mua ngay
19 Vinaphone 0837.38.1980 1.990.000 47 Mua ngay
20 Vinaphone 0919.23.1980 3.490.000 42 Mua ngay
21 Vinaphone 0825.92.1980 1.100.000 44 Mua ngay
22 Vinaphone 0834.67.1980 1.990.000 46 Mua ngay
23 Vinaphone 085.779.1980 1.990.000 54 Mua ngay
24 Vinaphone 08.5678.1980 12.500.000 52 Mua ngay
25 Vinaphone 0819.44.1980 980.000 44 Mua ngay
26 Vinaphone 0944.6.2.1980 1.400.000 43 Mua ngay
27 Vinaphone 09.44.33.1980 1.400.000 41 Mua ngay
28 Vinaphone 081782.1980 980.000 44 Mua ngay
29 Vinaphone 0825.94.1980 1.100.000 46 Mua ngay
30 Vinaphone 082.246.1980 980.000 40 Mua ngay
31 Vinaphone 083.999.1980 4.490.000 56 Mua ngay
32 Vinaphone 0828.95.1980 1.400.000 50 Mua ngay
33 Vinaphone 091.626.1980 1.700.000 42 Mua ngay
34 Vinaphone 0825.97.1980 1.100.000 49 Mua ngay
35 Vinaphone 082.333.1980 1.990.000 37 Mua ngay
36 Vinaphone 094.27.4.1980 1.400.000 44 Mua ngay
37 Vinaphone 0839.33.1980 1.790.000 44 Mua ngay
38 Vinaphone 09.1379.1980 4.190.000 47 Mua ngay
39 Vinaphone 0855.33.1980 1.100.000 42 Mua ngay
40 Vinaphone 0823.96.1980 1.100.000 46 Mua ngay
41 Vinaphone 082.557.1980 1.100.000 45 Mua ngay
42 Vinaphone 081771.1980 1.890.000 42 Mua ngay
43 Vinaphone 082.552.1980 1.100.000 40 Mua ngay
44 Vinaphone 0825.98.1980 1.100.000 50 Mua ngay
45 Vinaphone 082.556.1980 1.100.000 44 Mua ngay
46 Vinaphone 0823.95.1980 1.100.000 45 Mua ngay
47 Vinaphone 082.818.1980 1.400.000 45 Mua ngay
48 Vinaphone 083338.1980 1.860.000 43 Mua ngay
49 Vinaphone 0857.66.1980 980.000 50 Mua ngay
50 Vinaphone 0824.22.1980 1.100.000 36 Mua ngay
DMCA.com Protection Status