Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1974, quý khách nhập vào *1974
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1974, nhập vào 090*1974

Sim Năm Sinh 1980

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0352.96.1980 1.830.000 43 Mua ngay
2 Mobifone 0767.81.1980 1.830.000 47 Mua ngay
3 Mobifone 0792.59.1980 1.830.000 50 Mua ngay
4 Mobifone 0784.73.1980 1.830.000 47 Mua ngay
5 Viettel 0354.05.1980 1.830.000 35 Mua ngay
6 Mobifone 0766.15.1980 1.830.000 43 Mua ngay
7 Viettel 0393.00.1980 1.180.000 33 Mua ngay
8 Mobifone 0786.53.1980 1.830.000 47 Mua ngay
9 Viettel 0328.15.1980 1.830.000 37 Mua ngay
10 Mobifone 0786.02.1980 1.830.000 41 Mua ngay
11 Viettel 0374.31.1980 1.830.000 36 Mua ngay
12 Mobifone 0764.40.1980 1.180.000 39 Mua ngay
13 Vinaphone 0853.41.1980 1.830.000 39 Mua ngay
14 Mobifone 0785.96.1980 1.830.000 53 Mua ngay
15 Viettel 0365.46.1980 1.830.000 42 Mua ngay
16 Mobifone 0786.03.1980 1.830.000 42 Mua ngay
17 Mobifone 0796.06.1980 1.830.000 46 Mua ngay
18 Vinaphone 0829.63.1980 1.830.000 46 Mua ngay
19 Mobifone 0774.68.1980 1.830.000 50 Mua ngay
20 Mobifone 0797.63.1980 1.830.000 50 Mua ngay
21 Mobifone 0765.61.1980 1.830.000 43 Mua ngay
22 Viettel 0366.91.1980 1.830.000 43 Mua ngay
23 Mobifone 0769.72.1980 1.830.000 49 Mua ngay
24 Vinaphone 0837.91.1980 1.830.000 46 Mua ngay
25 Mobifone 0786.47.1980 1.830.000 50 Mua ngay
26 Mobifone 0774.17.1980 1.830.000 44 Mua ngay
27 Viettel 0357.26.1980 1.830.000 41 Mua ngay
28 Mobifone 0765.51.1980 1.830.000 42 Mua ngay
29 Viettel 0364.93.1980 1.830.000 43 Mua ngay
30 Mobifone 0798.31.1980 1.830.000 46 Mua ngay
31 Mobifone 0774.16.1980 1.830.000 43 Mua ngay
32 Mobifone 0785.95.1980 1.830.000 52 Mua ngay
33 Mobifone 0783.23.1980 1.830.000 41 Mua ngay
34 Mobifone 0769.62.1980 1.830.000 48 Mua ngay
35 Mobifone 0707.80.1980 1.180.000 40 Mua ngay
36 Mobifone 0765.83.1980 1.830.000 47 Mua ngay
37 Mobifone 0703.25.1980 1.680.000 35 Mua ngay
38 Viettel 0356.70.1980 1.180.000 39 Mua ngay
39 Mobifone 0763.18.1980 1.830.000 43 Mua ngay
40 Mobifone 0776.69.1980 1.830.000 53 Mua ngay
41 Mobifone 0769.86.1980 1.830.000 54 Mua ngay
42 Viettel 0393.19.1980 1.830.000 43 Mua ngay
43 Viettel 0354.07.1980 1.830.000 37 Mua ngay
44 Vinaphone 0855.51.1980 1.830.000 42 Mua ngay
45 Mobifone 0769.06.1980 1.830.000 46 Mua ngay
46 Mobifone 0773.71.1980 1.830.000 43 Mua ngay
47 Viettel 0354.38.1980 1.830.000 41 Mua ngay
48 Mobifone 0776.76.1980 1.830.000 51 Mua ngay
49 Mobifone 0793.04.1980 1.830.000 41 Mua ngay
50 Viettel 0352.81.1980 1.830.000 37 Mua ngay
DMCA.com Protection Status