Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1974, quý khách nhập vào *1974
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1974, nhập vào 090*1974

Sim Năm Sinh 1980

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 077.886.1980 700.000 54 Mua ngay
2 Mobifone 0785.63.1980 700.000 47 Mua ngay
3 Mobifone 077777.1980 35.000.000 53 Mua ngay
4 Mobifone 0765.81.1980 1.830.000 45 Mua ngay
5 Mobifone 0704.57.1980 1.830.000 41 Mua ngay
6 Mobifone 0703.65.1980 1.830.000 39 Mua ngay
7 Mobifone 0798.23.1980 1.830.000 47 Mua ngay
8 Mobifone 0785.96.1980 1.830.000 53 Mua ngay
9 Mobifone 0786.31.1980 1.830.000 43 Mua ngay
10 Mobifone 0786.53.1980 1.830.000 47 Mua ngay
11 Mobifone 0764.99.1980 2.130.000 53 Mua ngay
12 Mobifone 0773.83.1980 1.830.000 46 Mua ngay
13 Mobifone 0779.78.1980 2.130.000 56 Mua ngay
14 Mobifone 0762.21.1980 1.830.000 36 Mua ngay
15 Mobifone 0764.40.1980 1.180.000 39 Mua ngay
16 Mobifone 0799.97.1980 2.600.000 59 Mua ngay
17 Mobifone 0778.97.1980 2.130.000 56 Mua ngay
18 Mobifone 0703.50.1980 1.180.000 33 Mua ngay
19 Mobifone 0786.64.1980 1.830.000 49 Mua ngay
20 Mobifone 0769.60.1980 1.180.000 46 Mua ngay
21 Mobifone 0764.01.1980 1.830.000 36 Mua ngay
22 Mobifone 0769.61.1980 1.830.000 47 Mua ngay
23 Mobifone 0786.00.1980 1.830.000 39 Mua ngay
24 Mobifone 0786.28.1980 1.680.000 49 Mua ngay
25 Mobifone 0769.08.1980 1.830.000 48 Mua ngay
26 Mobifone 0764.66.1980 2.130.000 47 Mua ngay
27 Mobifone 0786.50.1980 1.180.000 44 Mua ngay
28 Mobifone 0707.80.1980 1.180.000 40 Mua ngay
29 Mobifone 077.5.02.1980 1.900.000 39 Mua ngay
30 Mobifone 0765.66.1980 2.130.000 48 Mua ngay
31 Mobifone 0769.06.1980 1.830.000 46 Mua ngay
32 Mobifone 0786.60.1980 1.180.000 45 Mua ngay
33 Mobifone 0789.95.1980 3.000.000 56 Mua ngay
34 Mobifone 0774.68.1980 1.830.000 50 Mua ngay
35 Mobifone 07.9993.1980 2.050.000 55 Mua ngay
36 Mobifone 0764.07.1980 1.830.000 42 Mua ngay
37 Mobifone 0765.83.1980 1.830.000 47 Mua ngay
38 Mobifone 0763.18.1980 1.830.000 43 Mua ngay
39 Mobifone 0776.99.1980 2.130.000 56 Mua ngay
40 Mobifone 0765.84.1980 1.830.000 48 Mua ngay
41 Mobifone 0773.86.1980 1.830.000 49 Mua ngay
42 Mobifone 0796.28.1980 1.830.000 50 Mua ngay
43 Mobifone 0708.76.1980 2.130.000 46 Mua ngay
44 Mobifone 0778.87.1980 2.130.000 55 Mua ngay
45 Mobifone 0786.06.1980 1.830.000 45 Mua ngay
46 Mobifone 0798.22.1980 2.130.000 46 Mua ngay
47 Mobifone 0793.04.1980 1.830.000 41 Mua ngay
48 Mobifone 0797.71.1980 1.830.000 49 Mua ngay
49 Mobifone 0768.66.1980 2.130.000 51 Mua ngay
50 Mobifone 0786.01.1980 1.830.000 40 Mua ngay
DMCA.com Protection Status