Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1974, quý khách nhập vào *1974
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1974, nhập vào 090*1974

Sim Năm Sinh 1980

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0364.87.1980 1.830.000 46 Mua ngay
2 Viettel 0354.38.1980 1.830.000 41 Mua ngay
3 Viettel 0353.40.1980 1.180.000 33 Mua ngay
4 Viettel 0357.26.1980 1.830.000 41 Mua ngay
5 Viettel 0353.70.1980 1.180.000 36 Mua ngay
6 Viettel 0357.90.1980 1.180.000 42 Mua ngay
7 Viettel 0393.26.1980 1.830.000 41 Mua ngay
8 Viettel 0352.81.1980 1.830.000 37 Mua ngay
9 Viettel 0396.50.1980 1.180.000 41 Mua ngay
10 Viettel 0333.43.1980 3.000.000 34 Mua ngay
11 Viettel 0359.76.1980 1.830.000 48 Mua ngay
12 Viettel 0354.30.1980 1.180.000 33 Mua ngay
13 Viettel 0383.92.1980 1.830.000 43 Mua ngay
14 Viettel 0368.87.1980 1.830.000 50 Mua ngay
15 Viettel 0333.06.1980 3.000.000 33 Mua ngay
16 Viettel 0356.70.1980 1.180.000 39 Mua ngay
17 Viettel 0386.92.1980 1.830.000 46 Mua ngay
18 Viettel 0354.83.1980 1.830.000 41 Mua ngay
19 Viettel 0366.91.1980 1.830.000 43 Mua ngay
20 Viettel 0374.31.1980 1.830.000 36 Mua ngay
21 Viettel 0354.07.1980 1.830.000 37 Mua ngay
22 Viettel 0328.15.1980 1.830.000 37 Mua ngay
23 Viettel 0384.37.1980 1.830.000 43 Mua ngay
24 Viettel 0388.54.1980 1.830.000 46 Mua ngay
25 Viettel 0365.47.1980 1.830.000 43 Mua ngay
26 Viettel 0364.93.1980 1.830.000 43 Mua ngay
27 Viettel 0393.19.1980 1.830.000 43 Mua ngay
28 Viettel 0357.18.1980 1.830.000 42 Mua ngay
29 Viettel 0398.69.1980 1.830.000 53 Mua ngay
30 Viettel 0373.37.1980 2.130.000 41 Mua ngay
31 Viettel 0358.92.1980 1.830.000 45 Mua ngay
32 Viettel 0393.00.1980 1.180.000 33 Mua ngay
33 Viettel 0365.46.1980 1.830.000 42 Mua ngay
34 Viettel 0357.62.1980 1.830.000 41 Mua ngay
35 Viettel 0386.31.1980 1.830.000 39 Mua ngay
36 Viettel 0352.96.1980 1.830.000 43 Mua ngay
37 Viettel 0333.35.1980 3.000.000 35 Mua ngay
38 Viettel 0354.05.1980 1.830.000 35 Mua ngay
39 Viettel 038.222.1980 2.090.000 35 Mua ngay
40 Viettel 038.68.5.1980 1.490.000 48 Mua ngay
41 Viettel 038.36.1.1980 1.100.000 39 Mua ngay
42 Viettel 0335.49.1980 1.490.000 42 Mua ngay
43 Viettel 0374.43.1980 1.480.000 39 Mua ngay
44 Viettel 0375.55.1980 7.600.000 43 Mua ngay
45 Viettel 035.24.5.1980 1.900.000 37 Mua ngay
46 Viettel 0378.67.1980 875.000 49 Mua ngay
47 Viettel 0364.38.1980 833.000 42 Mua ngay
48 Viettel 0378.54.1980 833.000 45 Mua ngay
49 Viettel 0373.2.6.1980 875.000 39 Mua ngay
50 Viettel 0352.67.1980 5.500.000 41 Mua ngay
DMCA.com Protection Status